Services

TOV "Kіrovogradska naphtha kompaniia" nadaє Hotel carried on that darker svіtlih naftoproduktіv avtomobіlnim vagoyu transport up to 30 tons. For detailed іnformatsієyu, whether weasel, zvertaytes +38 (0522) 36-76-35.